Інклюзивна та індивідуальна форми навчання


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМАНДУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0609729-18 ____________________________________________________________________________

Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF

_______________________________________________

12.09.2019 відбулася нарада «Психолого-педагогічний супровід інклюзивної освіти»

Інклюзивна та індивідуальна форми навчання


Рекомендації МОН Новий Освітній Простір

НОП – рекомендації


Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у ЗДО

Лист МОНУ 691 від 13.11.2018


Кваліфікаційна характеристика асистента вчителя

list_MON_1_9-675