Н А К А З Про організоване завершення 2019/2020 навчального року в закладах освіти Семенівської селищної ради

СЕМЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

08.05.2020 смт Семенівка № 54

Про організоване завершення
2019/2020 навчального року в
закладах освіти Семенівської
селищної ради

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10, частини четвертої статті38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, від 30.03.2020 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти , у 2019/2020 навчальному році», на виконання листів Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154 «Про рекомендації щодо організації роботи закладів освіти під час карантину», від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», від 31.03.2020 № 1/9-182 «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти», від 16.04.2020 № 1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року», з метою організованого завершення 2019/2020 навчального року,

НАКАЗУЮ:

1.Керівникам закладів загальної середньої освіти Семенівської селищної ради:

  1. Організувати освітній процес у закладах загальної середньої освіти відповідно до структури, визначеною освітньою програмою закладу освіти.
  2. Планувати кількість та обсяг завдань та контрольних заходів з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів.
  3. Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією.
  4. Організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції.
  5. Укласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу.
  6. Провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів , враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за другий семестр.
  7. Забезпечити організацію виконання освітньої програми, навчального плану та освітнього процесу.
  8. В умовах карантину та після його завершення вжити заходів щодо додержання вимог державних стандартів загальної середньої освіти та засвоєння учнями змісту кожного навчального предмета, використовуючи при цьому під час карантину технології дистанційного навчання, та за рахунок ущільнення вивчення відповідного матеріалу після завершення карантину з організацією повторення окремих тем на початку наступного навчального року.
  9. Видати накази щодо звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів,які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році згідно чинного законодавства.
  10. Завершити 2019/
   2020 навчальний рік відповідно до визначеної структури навчального року, а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів.
  11. Завершити оформлення шкільної документації ( класні журнали, свідоцтва досягнень, табелі, додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та повну загальну середню освіту тощо) після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень.
  12. Організувати на початку 2020/
   2021навчального року в 2 – 11-х класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній навчальний рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно.

1.13. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020/2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній навчальний рік.

1.14. Згідно чинного законодавства забезпечити переведення учнів до наступного класу та відрахування.

1.15. Усім здобувачам освіти видати відповідний документ про освіту (свідоцтво досягнень, табель успішності, свідоцтва про базову загальну середню освіту та повну загальну середню освіту).

1.16. Розробити і затвердити графіки видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог.

1.17.Учням 1-8-х та 10-х класів надіслати копії відповідних документів електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020/2021 навчального року.

1.18. Організувати прийом документів, необхідних для зарахування до першого класу.

По 31 травня 2020 року.

1.19. Дозволити прийом документів та їх копій щодо зарахування до школи у електронному вигляді, врахувавши, що згідно з пунктом 8 розділу IV Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року № 676, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1028/32480, вхідні документи, надіслані у такий спосіб, реєструються окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси відправника та адресата.

1.20. Під час зарахування дітей для здобуття початкової освіти до закладу освіти заборонити проведення конкурсів (будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини).

1.21.Видати наказ про зарахування дітей до першого класу та оприлюднити його на шкільному веб-сайті.

1.22. Надати до відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Cеменівської селищної ради інформацію про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 15 травня 2020 року

1.23. Заборонити проведення масових заходів із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі Свята останнього дзвоника та випускних вечорів.

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціаліста І-ої категорії відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради Гаркаву Л.А.

Начальник відділу освіти,

сім’ї, молоді та спорту

Семенівської селищної ради (підписано) Н.М. Петухова